Wednesday, June 15, 2011

Eco-rascisme ...

Een nieuw woord is geboren. Ik was getuige van deze blijde gebeurtenis, de term viel in een radiogesprek waar ik naar luisterde.
De gesprekspartners merkten het zelf op.

Het aardige van een nieuw woord is dat er nog geen echte definitie bestaat. Zij hadden het over dier- en plantensoorten, die van buiten Nederland komen en de drang om deze uit te roeien. In de meeste gevallen blijkt dat overbodig, slechts enkele groeien tot een plaag uit. Daarbij komt, dat de opwarming van ons klimaat onafwendbaar leidt tot zulke vormen van immigratie.

Toevallig zei ik een paar dagen daarvoor tegen een collega: 'Ik heb die Taugé's nooit vertrouwd, ze zijn mij te klein te bleek en te talrijk'. Is dit nu een zuivere vorm van het nieuwe ecorascisme? De tijd zal het leren....

B.Logger

No comments: