Saturday, June 18, 2011

Unieke cultuur

Het feit, dat wij als één van de weinige landen ter wereld geen nationaal historisch museum hebben, vind ik de ultieme Nederlandse cultuuruiting. Een dergelijk museum past niet bij de Nederlandse identiteit: het is duur en wij zijn traditioneel zuinig. Daarbij: chauvinisme kost ons als handelsnatie klanten. Daar is niemand mee gediend.

Of u nu er nu blij mee bent of niet, een typisch Nederlandse verworvenheid vind ik, dat georganiseerde werkgevers en werknemers in staat blijken om het pensioenstelsel te veranderen.
Ongeveer iedere tien jaar springen beide partijen over hun schaduw heen en sluiten een akkoord over heikele kwesties waarbij enorme belangen (onder andere de mijne) op het spel staan. Vergelijk dat eens met die 'arme' Grieken. Dit vermogen tot polderen zou een fantastisch export product kunnen zijn maar ligt helaas stevig ingebed in onze 'poldercultuur' en culturen kun je moeilijk overpoten.

Tot slot: een heel andere Nederlandse cultuuruiting is de wet op Godslastering, we passen die wet nooit meer toe maar behouden hem wel. 'Juridisch cultureel erfgoed'.

B.Logger

No comments: