Wednesday, June 22, 2011

Tout est Parfait

Tout est Parfait (DVD) / Yves Christian Fournier. Wanneer vier van zijn vrienden zelfmoord plegen blijft de 17 jarige Josh vertwijfeld achter.

Terwijl de volwassenen met hun vraagtekens over vooral het waarom worstelen lijkt de strijd van deze tiener zich op een heel ander terrein te begeven n.l. de enorme eenzaamheid die greep op hem krijgt. De enige bij wie hij nog een beetje zijn gevoel kan uiten is de ex van een van zijn dode vrienden. Maar ook deze relatie komt in het geding als Josh de grip op zichzelf kwijt lijkt te raken.

Dit Canadese Franstalige drama laat zien hoe groot de kloof en onbereikbaarheid tussen ouders en hun kinderen kan zijn en hoe gevaarlijk de invloed van hun leeftijdgenoten op elkaar.
Intrigerende film.

No comments: