Tuesday, October 9, 2012

Arm en rijk II


Las onlangs in de Volkskrant dat de gemiddelde levensverwachting in de USA onder de armen verontrustend daalt. De statistiek werd vervolgens uitgesplitst naar afkomst: de grootste daling was onder arme blanke Amerikanen, er loopt nog een prettige stijging onder Hispanics. Het gekleurde bevolkingsdeel hangt er tussen.

Tot nu toe waren dergelijke gegevens belangwekkend voor de situatie in Europa, trends in de USA hadden vaak een voorspellende waarde voor de Europese situatie. Tot nu toe.

Er valt veel over te zeggen: afgezien van verschillen qua sociaal vangnet verliest de USA haar leidende positie aan landen zoals China en India. Het is daarom maar de vraag in hoeverre je kan blijven stellen dat wat in de VS gebeurt ook in Europa zal plaatsvinden. Geografisch bezien wordt Europa wellicht een fliebertje aan het uiteinde van een reusachtig Euraziatische continent, niet meer georiĆ«nteerd op de USA omdat India en China steeds meer de dienst uitmaken. 

It's a new world we live in ...

No comments: