Wednesday, October 31, 2012

Mijn naam is nog niet genoemd ....


Dat wil zeggen: er heerst nog radiostilte. Welingelichte kringen ontkennen noch bevestigen dat ik in aanmerking zou komen voor de post van staatssecretaris bibliotheekwezen in de komende regering.

Daarnaast beweert men dat de komst van een dergelijk secretariaat onwaarschijnlijk zou zijn. Politiek gezien wijst dit er juist op dat de geesten op regeringsniveau hier rijp voor gemaakt worden. 

In al mijn bescheidenheid (die ik bevestig noch ontken) ambieer ik een dergelijke baan niet doch 'als het vaderland roept' moet ik daar uiteraard wel gehoor aan geven. In dat geval zal ik met milde hand regeren over u allen: bibliotheekleden en bezoekers. Laten we eens voorzichtig beginnen met een verplicht lidmaatschap voor alle inwoners van het land, een nationale bibliotheekkaart die tevens als identiteitsbewijs dient.  

B.Logger

1 comment:

Anonymous said...

http://site.ru - [url=http://site.ru]site[/url] site
site