Friday, November 30, 2012

Het massaontslag


Gelukkig niet te Arnhem, maar bij veel bibliotheken vallen ontslagen. Reden: de inmiddels onontkoombare bezuinigingen. Soms gaat het om enorme aantallen: 25% van de medewerkers is helaas geen uitzondering.

De eerste keer dat ik met zoiets geconfronteerd werd is lang geleden. Ik werkte bij een bedrijf dan booreilanden bouwde. Subcontractors (onderaannemers) hadden onhandig gefraudeerd met sociale premies, hun mensen moesten er op korte termijn uit.

Als magazijnmedewerker mocht ik vervolgens een paar honderd gereedschapkisten 'innemen' dat wil zeggen registreren als ingeleverd en samen met de ontslagene controleren op inhoud. Wanneer er iets ontbrak werd dat in rekening gebracht. Een schroevendraaier was ook toen goedkoop maar een missende haakse slijptol kon je een flink deel van je (laatste) salaris kosten. Uiteraard liet men deze gevoelige taak aan de piepjonge uitzendkracht die ik toen was.

Het werden mijn moeilijkste werkdagen ooit. Dag na dag wachtte een bont internationaal gezelschap voor het magazijn. Nederlanders, Joegoslaven, Britten, Turken, Marokkanen, Portugezen, Spanjaarden, Angolezen, Surinamers, Duitsers, Belgen. Fitters, lassers, voormannen.

U kunt zich voorstellen dat de stemming er goed in zat. Het waren over het algemeen geen praters maar mijn repertoire 'internationaal vloeken en schelden' groeide met het uur.

Ik ontdekte al vlug dat het verstandiger was hen één voor één binnen te laten. Peilde hun stemming aan de ogen: enkelen keken wanhopig, iets vaker woedend, de meeste hadden een uitdrukking van doffe berusting. Vervolgens lette ik op gedrag bij binnenkomst: rug maar vooral handen, gebalde vuisten, witte knokkels? gereedschapkist neergooien dan wel neerzetten?

In mijn geheugen zwerft nog altijd het beeld van de zwarte geweldenaar die z'n kist boven zich tilde en de gehele inhoud over de betonnen vloer uitstrooide. Ik hoop dat het hem opluchtte.  

B.Logger.

No comments: