Monday, November 26, 2012

Sint in zwaar weer II


Inmiddels lijken de problemen te Spanje opgelost: komende jaren krijgen Spaanse banken het exclusieve recht chocolade geld te drukken, ook de Spaanse suikerhartenproductie lijkt veilig gesteld. De O.P. (Onderhandel Piet) reisde hiertoe speciaal via Brussel naar Spanje af. Hij is nu weer op weg naar Nederland want zijn aanwezigheid is dringend gewenst.

De Sint verklaarde in het openbaar dat ook hij te lijden heeft onder de economische crisis. Moedig dat hij dit vooraf aankondigde maar het blijkt niet het hele verhaal: duizenden hulpsinterklazen komen dit jaar werkloos thuis te zitten! Voor sommigen invalklazen hun enige bijverdienste naast een schamele AOW. Harde acties worden overwogen.

Een RRHS (rijksregeling hulpsinterklazen) wordt node gemist. Men stelde zijn hoop vooral op de VVD. Verklaarde voorman Wiegel indertijd niet dat Sinterklaas bestaat en dat hij daar zit? Hij wees in zijn (toen nog jeugdige) enthousiasme op Joop den Uyl. Vergissen is menselijk.  

Onze kersverse regering staat echter op het standpunt dat dit een rijksregeling niet onder hun competentie valt: hulpsinterklazen zijn aan te merken als ZZPers en dienen dus zelf hun bedrijfsrisico's  te dragen of eventueel te verhalen op voornoemde Nicolaas. 

Juridisch ligt dit moeilijk want het is maar de vraag of de Sint is aan te merken als een rechtspersoon. Onze kindervriend is immers al eeuwenlang in dienst van een kerkgenootschap. Het Nederlandse episcopaat van de RK kerk haastte zich te verklaren begrip te hebben voor de problemen maar dat de Heilige Nicolaas geen Nederlandse bisschop is! Het grote zwarte Pieten is begonnen!  

B.Logger.

No comments: