Tuesday, February 23, 2010

De Amerikaanse toekomst

De Amerikaanse toekomst / auteur: Simon Schama. Schama levert met "de Amerikaanse toekomst" een boek af, dat er zijn mag.

Aan de hand van vier grote thema's behandelt hij heden, verleden en toekomst van de Verenigde Staten. Het militaire aspect is een van die thema's. De andere drie behandelen religie, emigratie/immigratie en Wat is een Amerikaan. Als laatste komt de Amerikaanse overvloed aan bod.

De militaire geschiedenis wordt verteld aan de hand van de familie Meigs, die daarin een grote rol gespeeld heeft. Bij de Amerikaanse identiteit neemt de Crevecoeur een belangrijke plek in. Bij het thema van de Amerikaanse overvloed verhaalt hij van het feit, dat Amerika altijd overvloed gekend heeft, maar dat nu eindelijk de grenzen van die overvloed in zicht komen. En dat is men niet gewend.

Schama die (kunst)historicus is, kan verhalen vertellen als geen ander. Het is dan ook haast ondoenlijk dit boek kort samen te vatten. Wanneer u hier eenmaal aan begint wordt u er snel in meegetrokken en laat het u niet meer los. De auteur, een Brit van geboorte, die inmiddels meer dan de helft van zijn leven in Amerika woont, mag je gerust als ervaringsdeskundige beschouwen. Van zijn omzwervingen en interviews in het kader van dit boek is ook een documentaire gemaakt.

No comments: