Wednesday, February 17, 2010

Guillaume Apollinaire

Kent u het boek 'Les onze mille verges' van Apollinaire? In het Engels: 'The Eleven Thousand Rods' ? Biebblogger niet. Tegen het lezen van dit boek hoefde hij dan ook niet 'beschermd' te worden.

Want, het is een erotisch boek, uit 1907! De beschrijvingen uit die tijd zullen voor die tijd misschien heftig geweest zijn, maar in onze tijd? Ik waag dat te betwijfelen. In ieder geval zijn er nog steeds landen die menen hun burgers voor dit 'vuil' te moeten behoeden. Citaat: "The European Court of Human Rights on Tuesday ruled that Turkey had prevented public access to Europe's literary heritage and violated freedom of expression when it banned a classic erotic novel."

Het gaat hier om Turkije. Overigens was deze titel tot 1970 ook in Frankrijk nog verboden. Een Turkse uitgever, Rahmi Akdas, had de zaak aanhangig gemaakt bij het Europese Hof voor de Mensenrechten. Hij was door de (Turkse) rechter veroordeeld wegens het drukken en uitgeven van een vertaling in het Turks. De motivatie van het Hof luidde als volgt: "The European court said in its ruling that states can legally interfere to protect morals if there is a pressing social need, but no such need was present in Akdas' case since a century had elapsed since "The Eleven Thousand Rods" first appeared and it is now part of Europe's literary canon."

Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Turkije heeft de laatste jaren zijn wetgeving betreffende vrijheid van meningsuiting veel meer in lijn gebracht met de Europese wetgeving, maar dat verhindert toch niet dat er regelmatig boeken en websites verboden worden. 'Turkey ranks 123 out of 175 countries on Reporters Without Borders' 2009 Press Freedom Index.' Werk aan de winkel dus. Nieuwsgierig geworden? Dit artikel gaat nog iets uitgebreider op het incident in. (natuurlijk met dank aan Loesje voor het illustratiemateriaal)

No comments: