Sunday, November 14, 2010

Nieuwe armoede I: het belang van de bieb ...

Staatssecretaris Ank Bijleveld stelde begin dit jaar dat de komende tijd 1.5 miljoen mensen een armoedeval gaan doormaken. Oorzaken: baan kwijt, van WW naar bijstand, soms in combi met bestaande schulden, het ene gat met het andere vullen, verkeerde leningen en afbetalingsregelingen, foute hypotheek, scheiding, alimentatie problemen, ziekte, domme pech, schaamte, te laat de tering naar de nering zetten, de complexiteit en de bureaucratie van ons sociaal vangnet.

Mijn persoonlijke armoedevalletje vond meer dan 10 jaar geleden plaats: ik ging 1/3 in inkomen achteruit, van modaal naar ondermodaal. Hoewel ik daar nu ontspannen op terugkijk was 't toen bepaald geen lolletje. Wat mij het meest ter neer drukte was de onbekende toekomst en de mogelijke verkoop van mijn huis. Het liep goed af.... Een omslag qua stemming kwam nadat ik een paar maanden mijn uitgaven bijhield en vaste lasten omrekende naar maandelijkse bedragen. Er was een flink gat te vullen maar ik wist voortaan waar ik aan toe was.

Vervolgens werd het een sport uitgaven omlaag te brengen zonder dat de kwaliteit van mijn leven omlaag ging. Allereerst deed ik alle abonnementen de deur uit en jawel ..... ik werd na jaren opnieuw lid van een bieb: boeken lenen in plaats van kopen. Mijn krant kocht ik voortaan af en toe los (op zaterdag altijd) ik las vaker de krant in de bieb evenals bladen die me interesseerden. Daarmee liep ik vooruit op een nieuwe trend want het aantal inschrijvingen en uitleningen van openbare bibliotheken stijgt momenteel licht na jaren van neergang. Dat wordt onder andere toegeschreven aan de economische crisis. De voordelen liggen zoals uit mijn persoonlijke verhaal blijkt voor de hand: je schaft minder boeken aan, als je toch in de bieb bent kun je een krant of een blad lezen, het internet op, een cv of een sollicitatiebrief opstellen en versturen. Last but not least: je komt weer eens andere mensen tegen....

Spaarzaam groetje B.Logger

No comments: