Tuesday, November 2, 2010

Al arm

Nog voor haar aantreden verklaarde het kabinet dat men niet op bibliotheken bezuinigt. Geruststellend op het eerste gezicht: bibliotheken zijn al arm. Wat valt daar nog te halen? Bij nadere beschouwing is dit een sigaar uit andermans doos: bibliotheken ontvangen geen subsidie van de regering maar vooral van gemeenten. De komende jaren gaat er veel minder geld naar de gemeenten dus ...

In verband met de voorgenomen bezuinigingen maakte de Vereniging van Openbare Bibliotheken alvast een rondgang onder haar leden.
De uitkomsten waren somber, inschattingen bij elkaar opgeteld betekent dat 1/3de van de bibliotheken (vestigingen) verdwijnt.

Dergelijke keuzes worden ingegeven door de kleine financiële marges. Bibliotheken hebben meestal in volgorde van omvang drie kostenposten: gebouwen, medewerkers en spullen (boeken, tijdschriften, dvd’s etc). Inkomsten komen voor het grootste deel uit subsidie en voor een kleiner deel uit betalende leden.

Het duivelse dilemma der bibliotheken: wanneer je minder uitleenbare materialen aanschaft prijs je jezelf uit de markt, dit levert bovendien weinig op. Bezuinigen op medewerkers leidt tot ontslag als dat mogelijk is via natuurlijk verloop natuurlijk. Maar met minder medewerkers moeten vaak ook openingstijden ingekrompen worden. De grootst denkbare bezuiniging is op gebouwen: het opheffen van vestigingen dus. Dit leidt tevens tot minder medewerkers en minder aanschaf van uitleenbare materialen. Dan is er tenslotte de optie om de tarieven voor de klanten fors te verhogen. Kiest u maar .... allemaal keuzes tussen kwaden...

Daarbij komt dat bibliotheken er voor u zijn, voor de klant. Ze bestaan niet voor zichzelf en hebben geen winstoogmerk. U zit niet te wachten op het sluiten van vestigingen, kortere openingstijden, minder nieuwe boeken en of hogere tarieven. Vanuit diezelfde bezuinigende overheid hebben bibliotheken bovendien een maatschappelijke rol te vervullen. Kortom: dit vergt veel stuurmanskunst, wijsheid en inzet van de bibliotheken in Nederland. Alarm!

Met zuinige groet: B.Logger.

No comments: