Tuesday, February 1, 2011

Bedrijven en principes

Vodafone, een grote telecomaanbieder sluit zijn netwerk in Egypte. Dit op verzoek (bevel) van de regering, om het de mensen moeilijker, zo niet onmogelijk te maken met elkaar te communiceren en sms-en. Bedoeld uiteraard, om de status quo te handhaven. Dat is dan ook direct het argument, dat ze aanvoeren ter verdediging: we moeten ons houden aan de regels en wetgeving van het land. Google past zijn bedrijfsvoering in China aan, ongetwijfeld om aan de regels en wetgeving van het land te voldoen. Ook Blackberry (RIM) past zich in een aantal landen aan de wensen van de overheden aan. Dit zijn zo maar drie voorbeelden, deze bedrijven zijn echter absoluut niet uniek.

Je kunt je als klant afvragen, is deze handelwijze ethisch? Principieel? Je sluit een contract af met een bedrijf, waarin jij als klant iets levert (namelijk geld), waarvoor je van het bedrijf een tegenprestatie krijgt. Afsluiting van netwerken of verandering van voorwaarden zijn zaken, waar je niet voor getekend hebt. De vraag rijst bij mij wat de principes van deze bedrijven zijn? Waarschijnlijk is het belangrijkste in deze gevallen toch het bedrijf zelf. Dat gaat voor alles. Men wil een bepaalde markt niet verliezen (bijv. China, of India, en dat zijn grote markten), dus winsten niet in gevaar brengen. Of is dit te simpel gedacht.

Is het erg als bedrijven zo handelen? Of is Biebblogger alleen maar teleurgesteld door het gemak, waarmee dit gebeurt? Had hij beter moeten weten? Doen bibliotheken dit op een bepaalde manier ook niet? Passen sommige bibliotheken hun collectie niet aan, afhankelijk van het gebied waarin ze opereren? Denk aan religieus wat strictere regio’s, men is toch financieel afhankelijk van de plaatselijke overheden. Ook herinnert hij zich de 70-er jaren met zijn Berufsverbote en de tijd van de R.A.F. Er kon toen gevraagd worden door de ‘wet’ wat een bepaalde lener gelezen had de afgelopen tijd. Eerst weigerde je braaf die informatie te verstrekken, maar kwam men met voldoende wettelijke documenten dan werd die informatie alsnog verstrekt. Ook hier werd voldaan aan de regels en wetten van het land, maar ook hier wringt er iets.

Een heleboel vragen. Duidelijke antwoorden heeft Biebblogger niet. Wel een gevoel: het klopt niet in zijn beleving. Maar misschien moet hij maar eens volwassen worden, er overheen groeien. Hij is wel benieuwd naar de mening van anderen. Schroom dus niet, klim in uw virtuele pen en plaats een reactie. Waardoor hij misschien zijn zienswijze moet herzien.

2 comments:

Anonymous said...

Twitter omzeilt blokkade in Egypte
2 uur geleden

Dat wordt dan op de website van Twitter geplaatst met de hashtag #Egypte. Google hoopt dat de Egyptenaren de wereld nu toch op de hoogte kunnen houden Thea

biebblogger said...

Ah, Twitter weer. Waren laatst ook al positief in nieuws. Weigerden zomaar gegevens van Rop Gonggrijp aan Amerikaanse overheid te verstrekken. Dit i.v.m. WikiLeaks.