Wednesday, September 14, 2011

Canada Drive

Canada Drive / auteur: Jan Lamers. "Canada Drive" lijkt een gewone reisgids te zijn, maar is dat niet. De auteur, een belg, heeft Canada van oost naar west doorkruist. De Trans Canada Highway diende daarbij ruwweg als route.

Zijn oogmerk voor deze reis was echter een bijzondere. Hij wilde weten waarom Canada, multicultureel land bij uitstek, het zo goed doet op dat terrein. Waar in Europa racisme overal weer de kop opsteekt, denk aan het Vlaams Blok, Haider en Le Pen, maar ook aan Wilders, slaagt Canada erin het multiculturalisme als een groot voordeel te zien.

Al in de 70-er jaren zag men in dat de toestroom van immigranten voor aparte problemen zou zorgen, maatschappelijke consequenties zou hebben en ontwikkelde men beleid om alles in goede banen te leiden. Belangrijke uitgangspunten zijn o.a. respect voor elkaar en gelijkheid van iedereen.

In de 80-er jaren mondde dit uit in wet- en regelgeving. Die stringent gehandhaafd wordt i.t.t. tot het pragmatisme en gedoogbeleid in Europa. Een zeer verfrissende kijk in de Canadese multiculturele maatschappij. Europa heeft nog een lange weg te gaan en zou er goed aan doen eens een kijkje in Canada te nemen. Daar valt een hoop te leren.

1 comment:

Maria Wezendonk said...

Kan ik het boek van je lenen? We hebben het niet in de bieb.