Monday, September 26, 2011

Over de vloer : met voeten getreden erfgoed

Over de vloer : met voeten getreden erfgoed / Eindredactie: Eloy Koldeweij. Een bijzonder boek. Door vele auteurs werd hieraan meegewerkt. Elk in zijn of haar eigen specialiteit.

Na een voorwoord en een inleiding over ‘de vloer' komen verschillende soorten vloer aan bod. Denk hierbij aan kerkvloeren, middeleeuwse vloeren, majolicavloeren, baksteenvloeren, keramische vloertegels, maar ook aan leemvloeren, natuurstenen vloeren, vloeren van cementtegels, vloeren in stallen, bedrijfsvloeren en glazen vloeren. Zelfs vloerverwarming in monumentale gebouwen komt aan de orde.

Het lijkt een droge opsomming, maar dit valt heel erg mee. Het geheel wordt namelijk verluchtigd met honderden vaak prachtige afbeeldingen. Een citaat uit de inleiding: "Er is geen gebouw zonder vloer. Niets lijkt vanzelfsprekender. Desondanks blijkt het met voeten getreden erfgoed". Het boek eindigt met een lijst van auteurs en een topografisch register. Zeer de moeite waard. En je hoeft niet alleen van vloeren te houden, het is gewoon een mooi kijkboek.

No comments: