Monday, April 16, 2012

De ziel in de literatuur

De ziel in de literatuur / red. Edith Brugmans. Dit is een boek uitgegeven in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.

Het Thijmgenootschap is een vereniging voor wetenschap en levensbeschouwing. In de reeks Annalen geeft het genootschap vier maal per jaar een bundel artikelen uit over een actueel thema.

Ditmaal is dat thema de ziel in de literatuur. In zestien essays op het grensgebied tussen filosofie en literatuurwetenschap komt een groot aantal thema's en invalshoeken aan bod. Bijvoorbeeld de strijd om de ziel bij Plato en Reve, of zelfonderzoek bij Augustinus en Dostojevski.

De auteurs zijn werkzaam in de wetenschap, en hebben vaak een band met de katholiek geïnspireerde Radboudstichting. Zij schrijven voor een breed publiek, betrokken en boeiend. Hoewel dit boek in 2009 verscheen is het in deze maand van de filosofie die zich bezighoudt met de ziel, verrassend actueel.

No comments: