Thursday, July 19, 2012

1302 Opstand in Vlaanderen/Jan Frans Verbruggen, Rolf Falter


'Oorlog voeren in het noorden gebeurde traditiegetrouw vanaf mei, zodra het gras snel genoeg groeide om vele honderden paarden tegelijk te voederen'. 

Ik vind dat zo'n opmerking echt iets verduidelijkt.

We hebben het over de tijd waarin ridders te paard een veldslag beslisten.
De Guldensporenslag liep even anders: voor het eerst domineerden boeren en burgers met een even doeltreffend als simpel wapen: de goedendag. 

Het werd daarmee één van de meest tot de verbeelding sprekende veldslagen in de lage landen, in het bijzonder voor Vlaams nationalistische groeperingen. Maar wat gebeurde er nu echt?

Dit boek gaat hier uitgebreid en genuanceerd op in. Nuance is belangrijk daar deze slag vele malen gekaapt en herschreven is. We zien hoofdpersonen manoeuvreren tussen belangen: koningen, edelen, geestelijken, stedelingen en boeren in telkens wisselende coalities. Het gaat om macht, invloed, economie, rechten, privileges en fiscale willekeur. Tenslotte heeft niemand dat proces meer in de hand en ontaard het in een wrede oorlog.

De auteurs maken duidelijk dat de Guldensporenslag daarin een episode was, belangrijk in veel opzichten, maar niet de einduitslag, zo die er al is in de geschiedenis. Ik heb het geboeid gelezen. 

B.Logger

No comments: