Tuesday, July 3, 2012

Leesbevordering: lees je vrij II.


Vandaag de Nederlandse variant op: 

'in Brazilië krijgen gedetineerden strafvermindering wanneer ze een boek lezen en daar een foutloos verslag over schrijven. Het tarief is 4 dagen vermindering per boek met een maximum van 48 dagen'.

Ik zou deze opzet opgenomen willen zien in ons rechtssysteem. Maar in Nederland kun je als crimineel natuurlijk ook vooruit lezen. Wanneer je gepakt wordt overhandig je de rechter je stapeltje boekverslagen, je advocaat maakt aannemelijk dat je tijdens het lezen geen strafbare feiten hebt kunnen plegen, wellicht heb je daardoor zelfs een alibi voor de feiten die je ten laste worden gelegd.

In ons land hebben we dan uiteraard de breed samengestelde SLBG&E Stichting Leesbevordering Gedetineerden & Ex gedetineerden die advies uitbrengen aan de strafrechter over je leesprestaties.

Wanneer u mij binnenkort door Arnhem ziet wandelen met een cordon 'vrije jongens' om mij heen weet u dat ik inmiddels voorzitter ben van deze club.

B.Logger

No comments: