Tuesday, July 24, 2012

Waartoe is deze tent op aarde?


Deze vraag dient wat mij betreft iedere tentenfabrikant zich regelmatig te stellen. 

Het is ook de titel van een boekje dat handelt over het taalgebruik in de werkomgeving, een vermakelijk boekje waarin metaforen een voorname plaats innemen. De schrijfster, Carien Overdijk is van mening dat het gebruik van metaforen vooral floreert in hogere regionen van organisaties. Dat waag ik te betwijfelen.

Het gebruik van metaforen is wijdverbreid en oeroud, de bedoeling van een metafoor is zaken te verduidelijken of juist te verhullen. Dichters beheersen dit metier al eeuwenlang, sla het Bijbelboek Hooglied er maar eens op na.

Ook onze spreekwoorden zijn metaforen: 'hij heeft de kat op het spek gebonden' is een vorm van dierenmishandeling die natuurlijk niet letterlijk genomen moet worden. En 'de beste stuurlui staan aan de wal' is niet uitsluitend van toepassing op de zeevaart of het loodswezen, al komt het ongetwijfeld uit die hoek.

Die 'hoek' is ook weer een metafoor of meende u dat die zeelieden echt ineens om een hoek kwamen? Dat kan alleen in Hoek van Holland, mijn hoek is slechts ontsproten (ontspruiten: plantaardige metafoor) aan mijn gedachtegang (een gang in mijn gedachten? metafoor!)


B.Logger

No comments: