Tuesday, July 10, 2012

Amerikaanse dromen: Frank Lloyd Wright en Nederland


Amerikaanse dromen: Frank Lloyd Wright en Nederland  / Auteur: Onder red. van Herman van Bergeijk. Een boek uit 2008 over de invloed van Frank Lloyd Wright op de Nederlandse architectuur. Hoewel het werk van FLW voornamelijk een Amerikaanse gelegenheid is, hij is een icoon daar en behoort tot het nationale erfgoed, heeft hij ook buiten Amerika veel invloed gehad. In Europa nergens zoveel als in Nederland.

Vooral in de jaren twintig en dertig was zijn werk voorbeeld en uitgangspunt voor vele Nederlandse architecten. Citaat: "Radicale kunstenaars en architecten als Van Doesburg, oud en Duiker gebruikten Wright als springplank of klankbord voor eigen opvattingen over een nieuwe bouwkunst. Andere, meer gematigde architecten als Wils en Dudok hebben zich slechts gebaad in het artistieke water dat Wright hun in grote hoeveelheden aanbood."

Hoe heeft zijn werk in Nederland zo populair kunnen worden? Dit boek poogt daarop in een aantal artikelen antwoord te bieden. Een drietal artikelen is in het Engels. Behalve hedendaagse teksten zijn er ook teksten uit de tijd dat zijn invloed begon te groeien, namelijk een artikel van Jan Wils uit 1921 (Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift) en één van de hand van J.J.P. Oud uit 1925 (Wendingen). Het boek bevat zwart-wit illustraties en is geschikt voor allen, die in architectuur geïnteresseerd zijn.

Het volledige boek is ook te downloaden: http://www.010.nl/images/pdfs/593.pdfNo comments: