Monday, August 6, 2012

Einsteins koelkast

Einsteins koelkast / auteur: Rene Schils. Leuk boek waarin minder bekende uitvindingen en ontdekkingen van wereldberoemde wetenschappers voor het voetlicht komen. Het zijn niet de minsten: namen als Darwin, Dalton en Curie Maxwell komen voorbij.

Sommigen hielden zich met verrassend andere dingen bezig dan waar zij beroemd mee werden. Het sterk verbeterde ontwerp voor een koelkast van Einstein is het meest opmerkelijk. Het apparaat voldeed wel maar maakte een geluid dat aan een jakhals deed denken. Om die reden is het nooit wat geworden. Van iedere wetenschapper wordt ook de hoofduitvinding beschreven.

 Ik mis Isaac Newton als de uitvinder van het kattenluikje, een bijna ontroerende, lieve uitvinding. De werking heeft zijdelings iets met zwaartekracht te maken. Het verhaal blijft opduiken op internet, maar de claim is helaas omstreden en zal om die reden niet in het boek zijn opgenomen.

No comments: