Tuesday, August 14, 2012

Kinderjury in Arnhem


In Arnhem wordt de Kinderjury actief gepromoot in groep 5 van de basisscholen. In januari ontvangen alle basisscholen een mailing over de Kinderjury. Deze mailing bevat algemene informatie voor de directeur en leerkrachten van groep 5 kunnen intekenen op een kinderjurybezoek voor hun groep. Eén van de jeugdbibliothecarissen komt dan op bezoek in de klas met een speciale kinderjurykoffer.

Allereerst wordt verteld hoe kinderen een echt jurylid worden en daarna wordt een fragment voorgelezen uit drie Kinderjuryboeken. De leerlingen mogen dan kiezen welk boek op school blijft. Dit boek mag de school houden. Het is voor scholen interessant als leerlingen meedoen aan de Kinderjury, want de kinderen maken niet alleen kans op boekenbonnen voor zichzelf, maar ook op de grote schoolprijs van 100 euro, die beschikbaar gesteld wordt door de Arnhemse Kinderboekwinkel. De school mag dan voor dit bedrag boeken uitzoeken voor de schoolbibliotheek.

Eind april haalt de jeugdbibliothecaris de stembiljetten weer op en de kinderjuryleden ontvangen dan een klein cadeautje. Daarna worden alle Arnhemse stemmen geteld en daarmee wordt de Arnhemse Kinderjury Top 10 samengesteld die in mei tijdens het Arnhemse Kinderjuryfeest bekend gemaakt wordt. Alle Arnhemse Kinderjuryleden ontvangen hiervoor een uitnodiging. Tijdens het feest worden ook de namen van de prijswinnaars bekend gemaakt.

Er hebben in 2012 19 leerkrachten van groep 5 ingetekend op een kinderjurybezoek en 375 kinderen hebben hun stembiljet ingeleverd. Voor het Kinderjurybezoek op school wordt een onkostenvergoeding gevraagd van € 30,-. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bastienne Eijssens (b.eijssens@bibliotheekarnhem.nl).

No comments: