Monday, January 28, 2013

De ramp


60 jaar geleden werd Nederland getroffen door haar laatste nationale ramp: de watersnood van 1953. Al eerder vertelde ik dat ook mijn geboortedorp getroffen werd en hoe mijn vader de dijk letterlijk zag bewegen onder de druk van het water. Dankzij het Deltaplan is de kans op een dergelijke overstroming kleiner geworden maar niet 100% uitgesloten.

Minister Schulz wijst er daarom terecht op dat nog altijd een evacuatieplan ontbreekt. Met name de Randstad is een dicht bevolkte badkuip die in snel tempo volloopt. Afgezien van de economische schade kan dit tot honderdduizenden slachtoffers leiden. Het idee is nu per regio voor te schrijven welke uitvalswegen burgers moeten nemen om files te voorkomen zoals bij de Catharina ramp. Dit lijkt mij niet afdoende. Niet iedereen heeft een auto en in dergelijke omstandigheden mogen we niet op de NS rekenen.

Veel beter lijkt mij op grote schaal 'drijflichamen' (een soort pontons) te vervaardigen die op verschillende plekken in de Randstad neergelegd dan wel afgemeerd worden. Die pontons kunnen tegelijkertijd andere functies hebben. Zo kunnen bijvoorbeeld geluidswallen langs grote wegen vervangen worden door zulke 'drijflichamen'.  Maar denk ook eens aan pleinen die tevens het dak vormen van ondergrondse parkeergarages.

Drenkelingen die naar dergelijke plekken vluchten moeten nog altijd geĆ«vacueerd worden naar de hoger gelegen delen van het land maar er wordt wel minimaal 24 uur aan tijd gewonnen. Dit lijkt mij tevens een puik stukje werkgelegenheid. 

B.Logger

No comments: