Tuesday, January 29, 2013

Nederland en haar vorstenhuis


'Nederland is geen monarchie maar een republiek met een erfelijke vorst die in nauw contact met het volk staat'. Deze uitspraak is afkomstig van prins Claus en zo is het ook.

Nederland begon haar bestaan als een 'republiek van zeven verenigde Nederlanden' met stadhouders (in stede van, dus plaatsvervanger van, in plaats van de koning van Spanje) We waren een van de eerste republieken en beleefden onze gouden eeuw.

Onze eerste echte vorst was de broer van Napoleon; koning Lodewijk Napoleon. Beroemd vanwege zijn uitspraak 'iek ben konijn van Olland'. Geen ijskonijn overigens, hij toonde zich oprecht betrokken bij de Nederlandse bevolking. Onder meer om die reden werd hij afgezet door zijn grote kleine veel beroemdere broer: Napoleon Bonaparte. Na de val van Napoleon werd Nederland (opnieuw) een koninkrijk.

Naar mijn idee leidt ons 'republikeinse monarchisme' er toe dat iedere Nederlander die toegesproken wordt zich afvraagt waarom hij/zij zelf niet op dat podium staat. Voor de koningin maken we echter een uitzondering. Die mag dat! 

B.Logger

No comments: