Wednesday, January 16, 2013

Weest bereid (Endgames III)


in het huis van mijn bejaarde moeder hangt een zwart-wit prent met als titel 'weest bereid'. Getekend vanuit vogelperspectief, zie je een typisch Hollands dorpje bij nacht met omliggende weilanden en een enkele fabriek. Er staat slechts één kerk in het midden van het dorp, aan de strakke sobere architectuur kun je vermoeden dat het geen Roomse kerk is.

In de lucht boven het dorp hangt een lichtverschijnsel met in het midden een kleine gestalte. Daaronder is het een drukte van belang met gevleugelde wezens: engelen ofwel 'de engelenscharen'.  Er lopen veel mensen op straat rond. Ze maken een wat verdwaasde indruk. Bij nadere beschouwing blijken graven geopend en leeg. Mensen, herrezen uit hun graven. Veel herrezenen worden door de engelen mee naar boven genomen, richting het grote licht.

We zijn getuige van 'de jongste dag' ofwel de wederkomst van Christus in degelijke protestants christelijke versie. De oerversie is te vinden in het laatste Bijbelboek Openbaring toegeschreven aan de apostel Johannes. Men twijfelde lang (vierde eeuw) of dit boek wel opgenomen moest worden in de bijbel. Het was te vaag, te verwarrend, er waren veel interpretaties mogelijk en klopte het wel met de verdere inhoud  van de bijbel?  Men besloot het toch op te nemen.

Gelukkig maar, bij mij thuis werd dagelijks uit de bijbel voorgelezen en anders had ik nooit kennis kunnen nemen van figuren zoals de vier dood en verderf zaaiende 'ruiters van de Apocalyps'', en niet te vergeten de hoer van Babylon gehuld in scharlaken rood, rijdend op een zevenkoppig beest (dan weet je het wel). Het beest (ook wel aangeduid als de antichrist) en op bazuinen blazende engelen. Als kind met een levendige verbeelding begreep ik er weinig van maar ik had het niet graag willen missen.

B.Logger

No comments: