Monday, September 27, 2010

Crisisvormen ...

De vraag lijkt ineens actueel of de economische crisis een V of een W vorm krijgt, dwz één dip of twee dippen kort na elkaar. Maar is dat wel zo?

Het verloop van een economische crisis vergelijken met lettervormen wijst op diepe onzekerheid. 't Heeft iets bezwerends en misschien zelfs iets manipulatiefs: met deze erg simpele vergelijking wordt de mogelijkheid van drie of zelfs vier opeenvolgende dips weggemoffeld. Voor drie of vier dips achter elkaar is namelijk geen ruimte in ons westerse alfabet dus niemand overdenkt dergelijke opties.

Het is bovendien een typisch westerse omschrijving aangezien men bijvoorbeeld in China en de Arabische landen het westers alfabet niet gebruikt. Dit doet mij denken aan hoe men eind jaren 90 in Indonesië de toenmalige crisis omschreef. Terwijl de hele wereld sprak van de 'roepia crisis' noemde men het in de Indonesische media steevast de 'dollar crisis'. Kortom: ik ben benieuwd hoe de Chinezen het noemen.

B.Logger ...

No comments: