Wednesday, September 1, 2010

Ebooks en de consument

Gister dit aardige artikel gelezen. Daarin wordt nog eens duidelijk uiteengezet tegen welke problemen de consument, de lezer van ebooks aanloopt. En daarmee ook een bibliotheekgebruiker, die bij zijn bibliotheek ebooks wil lenen. Het gaat volgens dit stukje in wezen om twee zaken: formaat en DRM.

Hoe, in welk formaat is het ebook opgeslagen? En welke DRM (Digital Rights Management), of welk 'slot' zit er op? Het formaat heeft te maken met hoe een document gecodeerd is, denk bijvoorbeeld aan een .doc bestand (Word document), of een .ppt bestand (Powerpoint).

Op het gebied van ebooks bestaan er 2 belangrijke formaten: het formaat, dat ooit door Amazon gecreeerd werd, namelijk het .amz formaat, en het formaat, dat door bijna alle andere leveranciers gehanteerd wordt, het .epub formaat. Op bijna alle ebooks die de consument koopt (of leent) zit DRM, oftewel een slot. De ereader, die u heeft, bevat een 'sleutel', waarmee het bestand (slot = DRM) geopend kan worden. Vormen van DRM zijn bijvoorbeeld de eigen Apple Fairplay DRM, de eigen DRM van Amazon, maar ook is er de DRM van Adobe.

Een bepaalde sleutel past maar op een bepaalde vorm van DRM. Dus afhankelijk van welke reader u hebt, kunt u een bestand openen of niet. Misschien heeft uw reader wel de juiste sleutel, maar kan het niet overweg met het formaat. Of andersom, kan uw reader het formaat wel openen, maar heeft het niet de juiste sleutel. Je zou anderen een licentie kunnen geven tot jouw vorm van DRM, waarmee je dus eigenlijk aan anderen de sleutel geeft. Bedrijven als Amazon, Apple en Sony zijn echter berucht om hun eigen oplossingen (markt), waarmee ze anderen buiten de deur houden. Ze blijken ook niet erg flexibel te zijn.

Auteur pleit voor een DRM vrije omgeving. Een tweede beste oplossing zou zijn dat er wel overal DRM opzit, maar dat de consument dat niet eens in de gaten heeft. Denk hierbij even aan de muziekwereld: Apple en iTunes, overal zat DRM op, maar de klant merkte hier eigenlijk weinig van.

Ik eindig met een citaat: "The biggest issue with eReaders and library patrons is that this chain isn’t seamless. The content providers and their DRM servers are huge headaches for the average eReader user. My hope is that publishing goes the same way that music did, we we find both a common filetype and lose the DRM. But it took digital music years and years to get there…so I’m not holding my breath."

No comments: