Tuesday, September 7, 2010

Week van de alfabetisering

Deze week schrijven kranten eenvoudig leesbare stukken. Eenvoudig schrijven zouden kranten altijd moeten doen. Ik doe mee.

Alfabetisering is een lastig woord. Het is lang met veel letters. Als je het woord verkeerd leest denk je, dat het een soort ring is: een trouwring, een verlovingsring en een alfabetise- ring.
Bovendien klopt het woord niet. Bij alfabetisering denk je dat mensen het alfabet niet kennen. Wanneer u in Japanse stad komt snapt u dit probleem... Meetal is er wat anders aan de hand ….

In Nederland gaat het om anderhalf miljoen mensen. De meesten zijn gewoon Nederlanders met weinig opleiding. Ze weten wel wat het alfabet is, maar kennen niet zo veel woorden. Laaggeletterd is dus niet dom. Veel mensen hebben een leesprobleem zoals dyslexie. Alweer een moeilijk woord. Men noemt ze laaggeletterd. Ook een lastig woord, wat zijn lage letters?

Heel veel mensen hebben problemen met het lezen van officiele stukken. Wie laaggeletterd is denkt vaak dat het aan hen zelf ligt. Maar veel instanties schrijven domweg heel moeilijk: ambtelijke taal.

Wat ik mij afvraag. Kan iemand wat leren van stukjes die eenvoudig geschreven zijn? Is het niet veel beter dat iedereen de volksschrijver Reve gaat lezen of bijvoorbeeld Nescio?

De bibliotheken in Arnhem hebben een taalpunt voor iedereen met lees en schrijfproblemen.
Er is ook een website: http://www.weekvandealfabetisering.nl/

Met leesbare groet B.Logger.

No comments: