Wednesday, September 22, 2010

Wade in the water

Wade in the water : African American sacred music traditions (CD). Gospel bestaat uit religieuze liederen van de Afro-Amerikaanse gemeenschap uit Noord-Amerika. De muziek komt voort uit de traditionele liederen van de (bevrijde) slaven en heeft ook invloeden ondergaan van de westerse klassieke muziek.

De muziek heeft grote invloed uitgeoefend op de jazz maar zeker ook op de popmuziek. Veel zangers en zangeressen met een afro-amerikaanse achtergrond zijn ontdekt in de kerk waar zij zongen in gospelkoren. De muziek zelf beïnvloedt ook de muzieksmaak van deze zangers en zangeressen en componisten van popmuziek. Gospel is te beschouwen als een bepaalde vorm van de spirituals, andere vormen van spirituals zijn de shout en de jubilee.

In deze uitgave op 4 cd's wordt de hele ontwikkeling van spirituals en gospel gevolgd van het midden van de 19e eeuw tot halverwege de jaren '90 van de 20e eeuw. Een prachtige verzameling uitgegeven door de beroemde Smithsonian Folkways die de muziekgeschiedenis van de Verenigde Staten in kaart brengt en (historisch) geluidsmateriaal bewaart. Ook duidelijk merkbaar aan de duidelijke toelichtingen (in het Engels) bij de muziek.

Niet alle muziekvormen klinken even gemakkelijk in het gehoor maar het is fascinerend te horen hoe de muziek zich ontwikkelt en ook invloeden uit andere muzieksoorten in zich opneemt.
Een heel bijzondere verzameling!

No comments: