Thursday, July 21, 2011

Meekijken ...

Wilt u weten hoe buitenlanders ons land ervaren? In onze tijd biedt Internet verrassende inkijkjes.

Zo is er <http://www.dutchnews.nl/>, een Engelstalige website met nieuwsberichten over ons land voor hier verblijvende expats. De nieuwsvoorziening is beknopt maar heel behoorlijk. Dat nieuws ken ik al, het gaat mij vooral om comments van lezers, die zijn interessant mbt beeldvorming. Men meent zich terecht onbespied want welke 'crazy Dutchman' zou een dergelijke site bezoeken?

Vanwege werk of studie 'hoppen' veel expats van land tot land: het zijn voorbijgangers met een internationaal georiënteerde instelling. Een punt van zorg is de afnemende tolerantie. Afgezien daarvan beoordelen expats de Nederlandse samenleving over het algemeen zakelijk.

Ze reageren vooral op thema's die hen direct raken, het vastlopen van de woningmarkt, ergernis over ons openbaar vervoer (NS) Met name expats uit grote landen zoals VS Canada en Australië lijken niet te snappen hoe dit soms zo mis kan gaan met het openbaar vervoer in zo'n piepklein landje. Sommige Britten verklaren daarentegen dat het juist meevalt: leed is relatief.

Het minst begrepen is onze gezondheidzorg. In relatie tot geleverde kwaliteit het goedkoopste systeem ter wereld: de huisarts als 'poortwachter' om te voorkomen dat men te veel of te lang pillen slikt c.q te snel bij een specialist beland. Expats voelen zich massaal afgeserveerd door deze aanpak. Alweer de Britten menen dat wie in de handen van hun systeem valt (NHC national health service) een nog gruwelijker lot wacht.

Tenslotte hangt aan deze site <http://www.dutchnews.nl/> een leuke serie bloggers. Zij belichten uiteenlopende thema's, voor ons 'onderzoekje' nog wel het meest interessant. De inhoud varieert van serieuze beschouwingen tot puur amusement. Helaas komen wij vaak naar voren als een ongemanierd volkje, zowel op de weg als in het maatschappelijk verkeer. Ook klachten over beroerde service zowel van bedrijven als van openbare instellingen. ons gebrek aan wellevendheid is voor velen een echte cultuurshock. Na een tijdje went het en neemt men zelfs gedeeltelijk ons gedrag over.

B.Logger

No comments: