Monday, July 11, 2011

Niet vies van visie ... van boek naar E boek

Er wordt wel verondersteld dat fusies tussen uitgeverijen tot verschraling van het aanbod leidt. Met dank aan de opkomst van het E book lijkt mij dat maar de vraag.

Op termijn wordt het uitgeven van E books ongetwijfeld goedkoper dan boeken in druk laten verschijnen. Er is geen risico meer dat men met enorme oplages onverkochte exemplaren blijft zitten. Aanvankelijk is 't duurder vanwege investeringen in nieuwe technologie maar er ligt een omslagpunt in het verschiet: na enkele megasellers kunnen de kosten dramatisch dalen.

Wanneer de ontwikkelingskosten inderdaad dalen ontstaat na genoemd omslagpunt juist meer ruimte dan nu voor uitgevers om te experimenteren met nieuwe auteurs. Ik acht de kans groot dat ze dat zullen blijven doen: uitgevers voegen ook nu al voortdurend nieuwe schrijvers aan hun stal toe om in de race te blijven, de financiele risico's die daarmee gepaard gaan worden kleiner. Daarbij komt dat de markt het potentiele bereik van het E book wereldweid is zonder transportkosten.

De E book vorm geeft auteurs ook inhoudelijk meer ruimte. Uit de correspondentie tussen Tolkien en zijn uitgever over 'Lord of the Rings' herinner ik mij een toenemende bezorgtheid van de kant van de uitgever over de voortdurend groeiende omvang van dit werk. Was een zo omvangrijk boek nog wel uit te geven? Die gedachtenwisseling werd niet ingegeven door de literaire kwaliteit (of het niet erg langdradig werd), overwegingen waren financieel en 'uitgevertechnisch' van aard, over hoe men het werk zou kunnen verdelen in handig separaat uit te geven delen. Tolkien zag zich gedwongen zijn boek opnieuw in te delen zodat het in hapklare brokken in druk kon verscheinen. De uitgever dekte zich overigens deels in door Britse bibliotheken het te laten afnemen. De rest is geschiedenis, het werd een megatopper. Bij E book spelen dergelijke overwegingen nauwelijks een rol.

Mogelijkheden worden met de juiste technologie enorm vergroot. Toevoegen van illustraties en andere toeters en bellen leidt in gedrukte vorm tot omvangrijke meerkosten, bij E books hoeft dit nauwelijks het geval te zijn. Kladversies, fotos, filmpjes, interviews, recenties, een gesproken versie kunnen toegevoegd worden als special features. Boek plus verfilming kunnen gecombineerd worden uitgegeven. Het uitbrengen van een omnibus of 'de complete werken van' wordt simpel koppelen van bestanden. Het media book is geboren.

B.Logger

No comments: