Tuesday, July 26, 2011

niet vies van visie ... bionische kennis

We kijken nog wat verder in de tijd. Dit wordt de blauwdruk voor een SF verhaal ...

Wanneer u rond 2084 opgroeit wordt uw intelligentie al op jeugdige leeftijd gemeten door zogenaamde I choaches. Zij maken gebruik van niet cultureel bepaalde IQ tests met slechts een geringe foutmarge.

Wie boven een bepaalde score komt krijgt een biochip geïmplanteerd. Hierin kan kennis worden opgeslagen en eventueel ververst. Bovenop traditionele basiskennis en basisvaardigheden focust men zich vooral op het leren leren. De vraag staat centraal hoe u optimaal gebruik leert maken van de in uw biochip opslagen kennis. Daartoe worden proefmodules gedownload om uw 'kennisverwervingprofiel' in kaart te brengen.

Op grond van uw studiekeuze krijgt u bijbehorende kennis gedownload. Het gaat niet meer zozeer om kennisverwerving maar om die gedownloade kennis leren toepassen. Studiekeuze blijft belangrijk, er zijn ongetwijfeld totalitaire regimes die keuzes voorschrijven omdat men tekorten heeft binnen bepaalde beroepen: bionische slaven. Ik denk dat al snel bewezen wordt dat beroep, belangstelling en persoonlijkheid bij elkaar moeten aansluiten, anders wordt het helemaal niets.

Voorstanders wijzen op de rechtvaardigheid van dit systeem. Ieder kind wordt immers eerlijk getest, de kansen zijn voor iedereen gelijk. Ieder individu komt zo tot maximale ontplooiing. Ieder talent wordt maximaal aangewend. Het is bovendien volkomen onschuldig, je hebt je leerboeken in je hoofd in plaats van op de plank. Via een plug-in systeem kun je makkelijk kennis uitwisselen. Alleen maar kennis.

Aperte tegenstanders gaan uit van het zogeheten geheime nul programma waardoor gechipten gemanipuleerd worden tot loyaliteit. Het valt hen bijvoorbeeld op dat geïmplanteerde biochips vooral uitvallen bij kritische burgers. Moeilijk vast te stellen: sommige mensen raken inderdaad psychisch uit balans. Maar dat kan ook komen doordat geimplanteerden met aanleg voor hacken en of het najagen van eigen voorkeur/belangen hun biochip illegaal vullen met allerhande jeugdbedervende rotzooi.

Een ander bezwaar is dat chipping creativiteit zou ondergraven. Daarvoor zijn ongetwijfeld evenveel bewijzen als uitzonderingen.

Weer anderen maken zich zorgen omdat onze samenleving extreem kwetsbaar wordt: wanneer een groepering kans ziet gechipte kennis te wissen lopen alle maatschappelijke processen onherroepelijk vast. Binnen 24 uur terug naar de middeleeuwen ...

Ik hoef dat SF verhaal niet meer te schrijven want het ongemakkelijke gevoel bekruipt me dat ik in 'brave new World' van Aldous Huxley ben beland.

B.Logger

No comments: