Saturday, January 7, 2012

Amsterdam op de helling

Amsterdam op de helling / auteur: Herman de Liagre Böhl. De strijd om stadsvernieuwing. En daar is niets te veel mee gezegd, want we hebben het over de stadsvernieuwing in de tweede helft van de vorige eeuw en die ging met veel krakers- en politiegeweld gepaard.

Het boek begint met kort de geschiedenis te illustreren. Op zevenmijlslaarzen loopt men door de eeuwen heen, vanaf de dertiende eeuw tot de 20ste eeuw. Amsterdamse School, tuinsteden, de Bijlmer passeren o.a. de revue.

Daarna wordt aandacht besteed aan de stadspolitiek en stadsvernieuwing in de zeventiger jaren. De verschillende wijken / buurten komen uitgebreid aan bod, natuurlijk ontbreekt Schaefer niet, hij figureert in het boek zelfs met ‘een tijdperk-Schaefer'. Als laatste wordt de kraakbeweging belicht.

Het boek besluit met een uitgebreid notenapparaat, een bibliografie en register. Een aanrader, niet alleen voor Amsterdammers en stedebouwkundigen, maar eigenlijk voor iedereen, omdat de geschiedenis nog zo recent is en daardoor heel herkenbaar.

No comments: