Tuesday, January 10, 2012

'Vol'

We zaten 'vol' en moesten zelfs klapstoelen aan laten rukken! Voor bibliotheken een ongebruikelijk beeld.

De reden is dat onderwijsinstellingen meestal hun deuren sluiten tijdens vakanties, de leerlingen/studenten bereiden zich dan juist voor op tentamenperiodes. We lijken nu definitief ontdekt als studieplek in Arnhem.

De toename van het aantal studerenden in de bieb is al jaren aan de gang maar voor het eerst hadden we capaciteitsproblemen. Een heerlijk luxe probleem want het gemiddelde aantal leerlingen groeit niet meer en is zelfs licht dalende in Nederland.

Binnen een dag ontstond er te kort aan: stoelen, tafels, internetplekken, ons draadloze (wifi) internet kraakte in haar voegen. Wetboeken leken spoorloos verdwenen, bij nadere beschouwing zat uiteraard een medestudente op een andere verdieping hier in te studeren. Voor alles is een oplossing maar zowel wij als onze bezoekers moesten even improviseren om iedereen zijn/haar (studie)plek te gunnen.

Het gekke is dat het relatief stil was terwijl de bieb ondertussen bomvol zat. Al die blokkende studenten seinen kennelijk uit dat stilte nu even de norm is.

B.Logger

No comments: