Monday, January 16, 2012

Gedeelde kennis. Literatuur en wetenschap in Nederland van Darwin tot Einstein (1860-1920)

Gedeelde kennis. Literatuur en wetenschap in Nederland van Darwin tot Einstein (1860-1920) / auteur: Mary Kemperink.

In de roman Fanny van Marcellus Emants is te lezen hoe de hoofdpersoon lijdt aan psychische stemmingswisselingen, in die tijd hysterie genoemd. Emants schetst haar leven op een zodanige manier dat we kunnen voelen hoe het moet zijn psychisch ziek te zijn. Van de schrijver is bekend dat zijn belangstelling voor psychologie en psychiatrie groot was. Hij verslond alle publicaties die binnen deze wetenschapsgebieden verschenen en verwerkte de opgedane kennis in zijn romans.

In het boek Gedeelde kennis onderzoekt hoogleraar Letterkunde Mary Kemperink hoe literatuur beïnvloed werd door wetenschap en wetenschap door literatuur in de periode 1860-1920.

Bij wetenschappelijke ideeën uit die tijd zoals evolutie, vitalisme, de vierde dimensie, hysterie en hypnotisme heeft zij literatuur gezocht. Dus fictie geschreven vanuit die bepaalde wetenschappelijke inzichten.

Zij laat door aansprekende voorbeelden zien hoe literatuur de ideeën van de wetenschap uitdroeg en aanschouwelijk maakte voor de gewone sterveling. Zo betoogt ze dat de strikte scheiding tussen wetenschap en kunst niet bestaat. Wetenschappers hebben taal en literatuur nodig om hun bevindingen te verspreiden en op hun beurt bedrijven wetenschappers de wetenschap vanuit de specifieke cultuur, taal en waarden van een bepaalde tijd.

No comments: