Sunday, April 18, 2010

De Soefi Beweging

De Soefi Beweging / Auteur: Jan Slomp. Door hun wervelende dansvoorstellingen zijn Soefi's wereldberoemd. "De Soefi beweging" van Dr Jan Slomp is een populair-wetenschappelijke inleiding in de leer, de beweging en haar stichter Hazrat Inayat Khan.

Dans en muziek spelen een belangrijke spirituele rol bij de Soefi's dat zal u niet verbazen. Misschien wel dat de Soefi beweging voortkomt uit moslimmystiek, al zijn dans en muziek net als in sommige Christelijke kringen nogal verdachte geloofsuitingen. Bovendien trad het Soefisme als ware buiten haar oevers want: zoals verschillende rivieren uiteindelijk bij dezelfde zee uitkomen, zo zijn alle wereldgodsdiensten uiteindelijk een.

De gemiddelde Salafiet zal zich niet herkennen in deze opvatting. Binnen de Moslimwereld heeft men het net zo moeilijk met dergelijke mystici als binnen het Christendom of het Jodendom. Daarin is men verrassend eenstemmig.

Uit het boek van Slomp begrijp ik dat de stichter (Hazrat Inayat Khan) wel geschriften naliet maar niet zo ijdel was om te pretenderen een nieuw heilig boek te schrijven. Je kunt dus Hindoe zijn en Soefi of Christen of Moslim en Soefi. Hij was een getalenteerde musicus die in de loop van zijn leven steeds overtuigder raakte van de eenheid van alle religies.

Ontluisterend dat na zijn dood problemen ontstonden over zijn opvolging met afsplitsingen als gevolg. Slomp beschrijft dit ultrakort maar dit doet het ergste vermoeden. Hij noemt dit als èèn van de redenen dat het Soefisme geen grote beweging werd. Een gemiste kans. Want het idee zit volgens mij diep...

Overal in wereld ontmoette ik welwillende mensen met sterk uiteenlopende opvattingen, rijk en arm, gestudeerd of onwetend, die mij tijdelijke gastvrijheid en vriendschap boden vanuit het besef dat iedereen uiteindelijk hetzelfde nastreeft. En dat is ongeorganiseerd Soefisme in een pure vorm. Kijk over je heg en je bent Soefi... Je hoeft het niet eens zo te noemen.

No comments: