Friday, April 23, 2010

Te laat ....

In tijden van bezuinigen letten bibliotheken steeds meer op de kleintjes. Men kan hierbij niet creatief genoeg zijn.

Ik dacht met het volgende verhaal een mooie illustratie te hebben gevonden ...

een oplettende bibliotheekmedewerker in New York ontdekte onlangs dat twee in 1789 geleende boeken nooit meer zijn teruggebracht. De boete is inmiddels opgelopen tot meer dan twee ton. Opmerkelijker is, dat de lener niemand minder bleek te zijn dan George Washington, president van de Verenigde Staten. De bieb wil graag de (inmiddels antiquarische) boeken terug, doch ziet af van het innen van de boete. Dat laatste verbaast mij, zeker in het super commerciële Amerika. Toegegeven, George Washington is al een tijdje niet meer onder ons, maar er is nog altijd een president van de Verenigde Staten. Opgevat als instituut in plaats van als individuele persoon kan de bieb een leuke toelage gaan innen bij het Witte Huis.

Dit voorval biedt ook de bieb te Arnhem perspectieven. 'Onze' bibliotheek bestaat al bijna 160 jaar, vast niet alles is teruggebracht in de loop der tijden en telaat gelden zijn behoorlijk: 15 eurocent per dag. Waar ik op hoop is een boek, dat laten we zeggen in 1809 geleend is en nimmer ingeleverd door een rechtspersoon of instelling welke nog altijd bestaat. Te denken valt aan de gemeente Arnhem. Dat wordt dan een boete van 11.000 euro voor één boek hetgeen kan leuk oplopen als het om meerdere exemplaren gaat....

Een nog aardigere bijverdienste is het terugvorderen van geroofde boeken, ook in dit geval ligt de dader lang niet altijd op het kerkhof. Bekend is dat de Fransen een deel van de Arnhemse collectie meenamen naar hun eigen land toen het Napoleontische tijdperk ten einde liep. Daarvoor kan de huidige Franse republiek verantwoordelijk gesteld worden. We gaan dus Sarkozy aanschrijven.

Was het maar zo eenvoudig: hier schuilen enkele kleine addertjes onder het gras, nou ja, 't zijn meer ringslangetjes: een deel van het oude bezit van de bieb is bijvoorbeeld het gevolg van onteigening van kloosters ten tijde van de reformatie. De bibliotheek te Arnhem kan op haar beurt dus een gepeperde rekening van het Vaticaan c.q. van verschillende kloosterorden verwachten....

In het geval van de gemeente Arnhem: zij zijn onze subsidieverstrekker en kunnen grootmoedig besluiten de boete te betalen om die vervolgens in mindering op de subsidie te brengen.

B.logger….

No comments: