Tuesday, December 14, 2010

So this is Christmas

"So this is Christmas
And what have you done?
Another year over
And a new one just begun"

En zo gaat het nog even verder. Ongemerkt is het die tijd van het jaar al bijna weer. De tijd, dat we terugkijken op het voorbije jaar. De tijd ook, dat we vooruit kijken naar wat er komen gaat.
Het zijn zware tijden voor bibliotheken. De bibliotheekwereld wordt geconfronteerd met grote bezuinigingen. In een eerdere posting is hier al eens aandacht aan besteed. Het legt een grote druk en spanning op het veld, hoe hier mee om te gaan en er goed uit te komen? Dit geldt min of meer voor de hele culturele sector.

Naast de financiele zorgen heeft de bibliotheek te maken met maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Ik noem bijvoorbeeld de opkomst van het ebook in 2010. Deze lijkt zich nu eindelijk definitief een plaats veroverd te hebben. Daarnaast ontwikkelingen op het gebied van sociale sites. Denk maar eens aan Hyves, Twitter en Facebook. Bibliotheken moeten hier antwoorden op vinden. Hoe hier mee om te gaan. Dit is niet alleen maar kommer en kwel, het is ook spannend. Tenslotte, bibliotheken hebben natuurlijk altijd nieuwe ontwikkelingen in hun bedrijfsvoering moeten opnemen. De wijze waarop we dit (moeten) doen, zal bepalen in hoeverre we als bibliotheek relevant zullen blijven. Onze belangrijke plek in de maatschappij zullen houden.

Want dat bibliotheken belangrijke, laagdrempelige instellingen zijn en moeten blijven, staat voor Biebblogger als een paal boven water. Ondanks het feit, dat de nieuwe technieken oprukken gelooft hij, dat het lezen van boeken nog wel even zal blijven. In de verre toekomst, maar dan hebben we het dus niet over 2011, zou je je kunnen voorstellen dat alles via internet gaat en dat men de boeken (ebooks) downloadt . Zowel voor de informatieve als voor de recreatieve functie hoeft de klant dan niet meer naar een gebouw te komen. Een gebouw, voor zover dat dan nog nodig is, zal er dan ook heel anders uitzien. Hoe snel deze ontwikkeling zal gaan weet Biebblogger niet, dat ie gaat komen wel. Want de techniek stopt niet en de mens is een gemaksdier. Biebblogger geeft u heel wat te overpeinzen zo onder de kerstboom, beseft hij. Hij wil deze posting graag afsluiten met woorden van John Lennon (waarmee deze posting ook begon):

"A very Merry Christmas
And a Happy New Year.
Let's hope it's a good one
Without any fear"

1 comment:

Anonymous said...

Hi, i just want to say hello to the community