Friday, January 7, 2011

Strafbehoefte ...

Ik vond het niet in de dikke van Dale, maar het bestaat wel degelijk ... strafbehoefte: de maatschappelijke of individuele behoefte om een misdadiger te straffen. De roep om steeds zwaardere straffen van burgers en politieke partijen is daar een uiting van. Het is verstandig om dit in proporties te zien. Ik ben geen jurist maar de strafmaat te Nederland is in vergelijking met andere Europese landen heel behoorlijk.

Wat daar vrijwel onopgemerkt doorheen speelt is de vervroegde invrijheidstelling, in Nederland alleen te verwerven na goed gedrag. Een gedetineerde komt daarvoor in aanmerking na tweederde van de straftijd. 'Na tweederde al?' roept u wellicht uit. Er zijn ook landen zoals Duitsland waarbij de helft van de straftijd als norm gehanteerd wordt. Daarnaast is Nederland één van de weinige landen waar levenslang ook werkelijk levenslang is. Vormen van TBS komt in een aantal Europese landen voor, de Nederlandse variant kent het principe van verlenging zolang iemand nog gevaarlijk wordt geacht zodat men uiteindelijk vaak veel langer achter de tralies beland dan wanneer er een gewone gevangenisstraf was uitgesproken. Zo bezien is Nederland een bijzonder streng land.

Een andere tendens is ... zo snel mogelijk straffen. Naast snelrecht is er supersnelrecht. Het volgende wordt superhypersnelrecht? Veroordeling en bestraffing nog voordat de misdaad begaan is? Dat burgers (zeker zij die slachtoffer zijn van een misdrijf) behoefte hebben aan strengere straffen is legitiem en heel begrijpelijk. Maar politici dienen uit te leggen hoe de vork in de steel zit....

Straf groetje B.Logger

No comments: