Monday, January 17, 2011

Voorspelling 2011 ...

U mag dit overslaan hoor maar ... ook in 2011 zal een aantal bekende Nederlanders ons ontvallen. Sommige tragisch. Het koningshuis zal in het nieuws zijn, zowel positief als negatief. Internationaal zal een groot staatsman overlijden. In algemene zin: er zijn enkele grote media hypes onderweg waarvan de meeste achteraf een storm in een glas water blijken. De wereldeconomie blijft instabiel, China en India nemen in economische betekenis verder toe. De Euro gaat de problemen te boven komen maar wellicht nog niet in 2011. In ons land worden effecten van de bezuinigingen overal voelbaar, ze worden voor slechts een klein deel teruggedraaid. Het kabinet Rutte krijgt met diverse crisissen te maken. Het is de vraag of het (gehele) kabinet dit gaat doorstaan. De wereld wordt opnieuw geconfronteerd met aanslagen, natuur en vliegtuigrampen. Er is één gebeurtenis waardoor we 2011 altijd zullen herinneren ....

Tot zover mijn voorspellingen ... rond de jaarwisseling worden er altijd wel een paar toekomstvoorspellers ten tonele gevoerd. Dit gebruik is vermoedelijk oeroud en van alle tijden. Wat zij gemeen hebben is een min of meer magische methodiek dan wel bijzondere gaven. Verwarrend is dat hun voorspellingen uiteen lopen. De meer kritische interviewer wijst hen nog wel eens fijntjes op foutjes in de voorspellingen van het voorgaande jaar. Ook daar is een verklaring voor vanuit diezelfde methodiek of gave. Men komt er mee weg. Het lijkt mij veel overzichtelijker wanneer er slechts één officieel aangesteld staatsorakel is. Die kan eventueel vervangen worden wanneer de uitkomsten niet kloppen.

Op zich is het voorspellen van de toekomst kinderlijk eenvoudig: Het vergt slechts wat media in de gaten houden (kranten, internet) een reele kijk op hoe dingen lopen en zorgvuldig (vrijblijvend) formuleren. De domste fout als toekomstvoorspeller is natuurlijk je vast te leggen op data en harde feiten. Nee ... hul je in algemeenheden. Dat is exact wat ik in bovenstaande voorspellingen deed. Lees en huiver maar ... er staat helemaal niets ....

met de beste wensen B.Logger

No comments: