Tuesday, January 25, 2011

WikiLeaks en fictie

Zo had Biebblogger de WikiLeaks telegrammen nog nooit bekeken. Fictie en de telegrammen hebben allebei een plot, houden zich allebei met complotten bezig. Citaat: "The WikiLeaks cables, in other words, read more compellingly as a kind of literature. True, they don't exactly evoke Tolstoy, Graham Greene, or even John le Carré. But diplomats are trained to chronicle the same tics and quirks of character that masters of fiction carefully record......." Daar zit wat in, en dat blijkt ook uit lezing van de cables aldus de auteur van dit artikel. Diplomaten blijken net als fictie schrijvers heel goed situaties en menselijke relaties en achtergronden te kunnen beschrijven, hoewel het literaire gehalte niet dat van Tolstoy of Graham Greene is.

Nog een wat langer citaat: "I've read a good number of the WikiLeaks cables and have found plenty of material that could have come straight from Highsmith's caustic pen. And when you see the written work of our diplomatic corps from that slantwise perspective, it can allay some of your worst fears about the course of American empire." De voorbeelden, die schrijver dan ten tonele voert laten inderdaad niets aan de verbeelding over en zou je zo aan kunnen treffen bij schrijvers van thrillers.

Voorbeeld: "President Nazarbayev's son-in-law, Timur Kulibayev, celebrated his 41st birthday in grand style. The headliner, however, was Elton John, to whom he reportedly paid one million pounds for this one-time appearance." En, volgens het artikel, betaalde hij dit waarschijnlijk niet zelf maar een niet nader genoemde vriend van de Engelse ambassadeur. Behalve dat dit iets zegt over de leiders (en hun familie) van dat soort landen, zegt het natuurlijk ook iets over in dit geval Elton John. In een ander geval speelt Sting de hoofdrol. En zo worden er nog een aantal voorbeelden aangehaald. Afijn, leest u zelf maar.

Ook al heeft WikiLeaks nog geen grote onthullingen gedaan, tot nu toe valt dat allemaal reuze mee, dit soort kijkjes achter de schermen geven Biebblogger wel weer een ander beeld van de wereld van de diplomatie, van het reilen en zeilen van een overheid op dat niveau. Leerzaam.

No comments: