Thursday, December 29, 2011

Contact met buitenaardse beschavingen

Ik zag onlangs weer eens een documentaire over dit onderwerp waarin het beroemde SETI project een prominente rol vervulde. Boeiend te zien hoe iedere keer dezelfde kansberekeningtheorieën op elkaar gestapeld worden: het oneindige heelal met haar x aantal sterren, waarvan er y op onze zon gelijken met dan weer z kans op planeten erom heen waarvan er vervolgens een huppeldepup aantal op de aarde lijken. De ons voorgeschotelde conclusie luidt uiteraard: buitenaards leven bestaat!

Het alternatief werd ook eventjes aangestipt: namelijk dat wij aardbewoners uniek zijn, uniek maar eenzaam ... Dan vraag ik mij af: kan iemand nu eens berekenen hoe groot de kans is op een unieke eenmalige gebeurtenis in het algemeen en vervolgens op de hier geschetste mogelijkheid?

De volgende aanname is steevast nog een tikje gewaagder, namelijk dat er sprake is van intelligent leven ipv tamelijk suf voor zich uit levende blauwwieren. Daar volgt uiteraard ook weer zo'n kansberekening bij met als conclusie dat buitenaards intelligent leven inderdaad bestaat!

Afgezien van mijn vorige bezwaar, ook als dit klopt houden deze achtarmige wezens zich wellicht uitsluitend bezig met het uitwisselen van hoofse poezie onder elkaar via telepathie in welk geval wij nooit iets van hen zullen vernemen.

Een ander probleem is dat niet alleen het heelal 'schier oneindig' is maar ook de hoeveelheid tijd. Stel dat wij inderdaad niet uniek zijn maar er ander intelligent leven bestaat met tevens een levendige belangstelling voor wat buiten hun sterrenstelsel ligt, dan moet dat leven bestaan op hetzelfde moment als dat de mensheid bestaat. Hoe groot is die gelijktijdigheidkans afgezet tegen een oneindige hoeveelheid tijd?

No comments: