Wednesday, May 25, 2011

God en Darwin: Geloof kan niet om evolutie heen

God en Darwin: Geloof kan niet om evolutie heen / auteur: Taede Smedes. Het boekje wil een "vernieuwende visie in het debat rond evolutie en geloof" brengen. Sinds het op de markt komen van "On the origin of species" van Darwin liggen geloof en aanhangers van het idee van evolutie namelijk overhoop met elkaar.

De auteur legt helder uit welke stromingen er bestaan m.b.t de evolutietheorie en hoe deze stromingen daarmee omgaan: creationisme, intelligent design, theisten en uiteraard de atheïsten - dit zijn de vier hoofdgroepen. Hij legt uit welk godsbeeld de verschillende richtingen hanteren.

Auteur is theoloog en heeft uitgebreid studie verricht naar deze materie. Hij weet dan ook uitermate helder een en ander uit te leggen. Smedes ziet geen conflict tussen godsdienst en evolutie, is dan ook uiterst kritisch t.o.v. de meningen van atheïsten zowel als de anderen op dit terrein. Hij komt dan tot een eigen godsbeeld en opvatting van geloof.

In een interview met zichzelf wordt dat nog eens duidelijk uiteen gezet (laatste hoofdstuk). Er blijft dan (mijn mening) nog net iets meer dan een "ietsist" over. In ieder geval is het een enorme verwatering van wat het geloof 50 jaar geleden nog inhield. Je zou dus kunnen zeggen dat ook dat aan evolutie onderhevig is.

Een uiterst helder boekje, waarin de auteur in zijn opzet geslaagd is deze materie duidelijk te maken en duidelijk te maken waarom volgens hem het conflict tussen geloof en evolutie niet bestaat. Een aanrader voor geinteresseerden in dit onderwerp

No comments: