Monday, May 9, 2011

Internationale handelsnetwerken en culturele contacten in de vroegmoderne Nederlanden

Internationale handelsnetwerken en culturele contacten in de vroegmoderne Nederlanden / auteur: Maartje van Gelder en Esther Mijers (red)

De Nederlanden vormden tot de opstand een eenheid. In het verloop van de 80 jarige oorlog ontstonden Zuidelijke of Spaanse Nederlanden en Noordelijke Nederlanden ofwel de Republiek: voorlopers van het huidige Nederland en België. De Nederlanden waren (en bleven) steeds knooppunt van internationale handel, uitwisseling van ideeën en kunstuitingen, wijkplaats voor vervolgden, centrum voor boekdrukkunst. Brandpunt van die ontwikkelingen waren aanvankelijk Vlaanderen en Brabant, deze functies verplaatsten zich meer en meer naar het noorden, naar Holland.

De gebundelde artikelen in 'Internationale handelsnetwerken en culturele contacten in de vroegmoderne Nederlanden' zoemen via verschillende bijdragen in op de betekenis in al die opzichten van enkele individuele kooplieden en handelsagenten. Hun (niet makkelijke) levens worden tamelijk beknopt beschreven maar is toch interessante kost: ze deden veel meer dan inkopen en verkopen! Zij speelden ook belangrijke rollen op het gebied van kunst, cultuur en verspreiding van ideeën. Tussen de regels door (en ook via een leesbaar artikel over jaarmarkten en locale belangenbehartiging) krijgt de lezer een boeiende inkijk over de werking van internationale handel in de Nederlanden, ruwweg in de periode 1550 - 1650.

Behalve lezenswaardig (een schrijver van historische romans zou geïnspireerd kunnen raken) is dit tevens gedegen geschied beschrijving volgens de 'state of the art': vanuit een eigentijdse visie op netwerken, 'act local, think global'. De in deze bundel besproken mensen deden dit al en worden vanuit dit perspectief beschreven. Ook historici zijn kinderen van hun tijd en daar is niets mis mee...cten in de vroegmoderne Nederlanden / auteur: Maartje van Gelder en Esther Mijers (red).

No comments: