Tuesday, January 19, 2010

Crisis...

Merkt u het al in uw portomonnaie of erger nog ... staat uw baan op de tocht? In mijn eigen omgeving buiten de bieb zie ik de gevolgen al.

Een economische crisis treft meestal eerst commerciële sectoren en vervolgens de overheden. Komende jaren gaan provincies en gemeenten stevig bezuinigen. Zoals Marijnissen (SP, ik ben niet van die club) terecht opmerkte: dat is een politieke keuze. Een nationale overheid kan ook besluiten om voornamelijk op nationaal niveau de broekriem aan te halen om voorzieningen op andere niveaus te ontzien.

Ik las al, dat veel gemeenten op sport willen bezuinigen maar ook de culturele sector was altijd al een dankbaar bezuinigingsobject. Die sector is een bonte verzameling van openbare bibliotheken tot aan vormingstoneel (als dat nog bestaat ...) De bibliotheek te Arnhem heeft het relatieve voordeel, dat ze met slechts één gemeenteraad en B&W tot zaken moet komen. Menige basisbibliotheek gaat met wethouders van verschillende gemeenten (en pluimage) aan tafel. Dat maakt het er niet eenvoudiger op.

Politiek is politiek: gemeenten zullen vermoedelijk pas na de gemeenteraad verkiezingen van dit jaar exacte bezuinigingen bekend maken. Het valt mij op dat raadsleden en wethouders met 'een groot bibliotheek hart' in alle partijen zijn te vinden. Logisch: ik zou vanuit iedere politieke stroming een vlammend betoog kunnen opzetten onder de titel: 'de bibliotheek is een dure plicht voor iedere gemeente'.

Bezuinigen op bibliotheken is vermoedelijk geen onderwerp om stemmen mee te winnen bij weldenkende kiezers. Bibliotheken beschikken over een grote achterban. Onder de leden zijn vermoedelijk relatief veel plichtsgetrouwe kiezers te vinden. Een interessante doelgroep voor politieke partijen. Helaas zijn het geen oproerkraaiers: men leest zelden in de krant: 'Bibliotheek met sluiting bedreigt, uitzinnige menigte bestormt het gemeentehuis, monumentale trap onherstelbaar beschadigd'.

Toch is er ooit zoiets voorgevallen te Arnhem ..... eeuwen voor het ontstaan van openbare bibliotheken. Het begin van onze huidige 'collectie oud bezit' (toen minder oud) stond in het stadhuis. Om voor hen moverende redenen besloot de Arnhemse burgerij, althans een deel daarvan, om het stadhuis te bestormen. De boeken belandden op de straat: spreiding van kennis ‘avant la lettre’. Gewoon hup door het raam, dat er toch al uit lag ...
Of onder je mantel en ontspannen naar buiten lopen (gebeurt helaas nog wel eens maar niet massaal).

Wat historici altijd over het hoofd zagen: in zekere zin was dit het begin van de openbare bibliotheek maar dan zonder leden administratie ...

Met zuinige groet, B.Logger

1 comment:

BB said...

De onheilstijdingen komen er bij ons ook aan. Stilte voor de storm vrees ik :-/