Saturday, January 23, 2010

Gezwets in de ruimte.....

'Klimaattoppertje' kent u die uitdrukking? Nee die kent u helemaal niet want ze bestaat nog niet. Logisch want de klimaattop te Kopenhagen was geen succes. Het is een ongeboren uitdrukking ....
Ongeboren? Ergens in dit universum is een voorgeborchte met alle mogelijke woorden en uitdrukkingen. Zij zweven (nog woordloos) in het duister op grote afstand boven de taalmatrijzen: een landschap van gietvormen van al de mogelijke (en onmogelijke) talen. Sommige lichten zachtjes op aan de randen: uitstervende talen, ze sintelen nog wat na als het ware. Er zijn ook koude zwarte gaten: dode talen ... trap er niet in. Andere stralen volop, ze zijn 'hot' en hebben een grote aantrekkingskracht op de zwevers ... af en toe wordt er één omlaag gezogen, het gaat om de levende talen.

De geboorte van een nieuw woord of een uitdrukking is natuurlijk steeds gekoppeld aan een gebeurtenis, zo hadden wij een echt zeilmeisje nodig om de woordcombinatie zeilmeisje te doen ontstaan. En nu kom ik bij des poedels kern: onlangs werden vier Greenpeace medewerkers vrijgelaten door de Deense justitie. Hun misdrijf: op de klimaattop ontrolden ze te midden van de wereldleiders een spandoek met daarop de tekst 'Politicians Talk, Leaders Act'. Deze lieden zijn mijn 'klimaattoppertjes'. Zij demonstreerden voor het oog van de verzamelde wereldpers dat er soms daden nodig zijn in plaats van gelul in de ruimte. Uitstoot van nutteloze woorden van politici vervuilt bovendien ons milieu. Ik stel voor dit met 20% terug te brengen ...

Met grote vreugde geef ik ondertussen kennis van de geboorte van een nieuwe uitdrukking ...

B. Logger

No comments: