Sunday, January 3, 2010

Over God, Darwin en natuur

Over God, Darwin en natuur / auteurs: Rotthier, Rudi en Redmond O Hanlon. Rotthier en O'Hanlon zijn allebei schrijvers van reisboeken. Wel totaal verschillend in hoe ze het reizen benaderen. Rotthier kreeg het idee aangereikt van zijn uitgever voor een interview met O'Hanlon. Dat mondde uit in dit boek. Het is geen biografie, andere bronnen dan O'Hanlon zelf werden namelijk niet geraadpleegd. Wel komt in het boek een beeld van de mens O'Hanlon naar voren. Al pratend met elkaar en reizend naar plekken, die in het verleden van O'Hanlon een rol gespeeld hebben. Ook komen zijn denkbeelden over een aantal zaken aan bod. Na lezing bleef ik toch enigszins zitten met de vraag, wat ik nu vond van dit boek. Het is vrij chaotisch, evenals O'Hanlon zelf. O'Hanlon is wel een zeer interessant figuur, ook dat komt in het boek goed naar voren. Momenteel reist hij mee met de Clipper Stad Amsterdam, die de reis van de Beagle nog eens overdoet. Ook daarin zien we hem als een zeer belezen en beminnelijke persoonlijkheid. Afijn, leest u het boek zelf maar en vel uw eigen oordeel.

No comments: