Wednesday, March 7, 2012

het gezicht van de economische crisis

Het komt dichterbij: de stijgende werkeloosheid, mensen die hun huis niet kunnen verkopen, meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens in Nederland.

Steeds meer mensen in mijn directe omgeving, familie, kennissen en vrienden.

De crisis is allang geen abstractie meer: ze krijgt menselijke gezichten, mensen die ik ken.

B.Logger

No comments: