Tuesday, May 29, 2012

De griepbom (McCusker & Larimore)


handelt over een wereldwijde uitbraak van de Spaanse griep maar dan in onze tijd. Ziekten en zeker pandemieën hebben mijn levendige belangstelling en de Spaanse griep eiste het ongelofelijke aantal van twintig miljoen doden in twee jaar tijd (1918/1919) de ruimste schattingen komen zelfs op honderd miljoen. Puik onderwerp voor een thriller dus.


Las 'de griepbom' geboeid al vond ik dat er wel veel bij gehaald werd: veel samenzweringstheorieën, twee wereldoorlogen, Duitsers, Russen, ecologische terroristen, het kon niet op. Dit komt de plot overigens ten goede en het boek is dusdanig knap geconstrueerd dat het niet onder deze overdaad bezwijkt.

Verrassend vond ik dat in de loop van het verhaal christelijke noties aan de orde kwamen, het bleek een regelrechte christelijke thriller. Ik wist niet dat zoiets bestond. De christelijke thematiek (vergeving) miste een stevig uitgewerkte aansluiting bij het verhaal.

Afgezien van het feit dat een thriller mij een moeizaam voertuig lijkt voor levensbeschouwelijke invalshoeken: voor het thema vergeving hadden de auteurs bijvoorbeeld voor een misdaad in de familiesfeer kunnen kiezen. Dan vallen thema en thriller naadloos samen.


B.Logger.No comments: