Tuesday, May 1, 2012

Totem en Taboe

De Nederlandse politiek is inmiddels een dankbaar studieobject voor cultureel antropologen:

het begon allemaal met een zeven weken durend overleg 'zonder taboes'. Tamelijk uniek zoals iedere antropoloog u kan verzekeren want taboes hebben een functie in een samenleving. Het getal zeven is magisch, het staat voor volkomenheid. Toen dit overleg dus volkomen mislukte rees de vraag of men al dan niet een totem moest maken (van de 3% norm) 'Totem discussies' verneemt men niet iedere dag behalve misschien bij Navajo indianen.

Onder druk werd vervolgens alles vloeibaar, een geheimzinnig proces waar alchemisten eeuwen naar streefden. Daarna werden handen uitgestoken en al dan niet aangenomen. Als klap op de vuurpijl sprong men over zijn eigen schaduw waarna men elkaar schone, lege dan wel vuile handen toonde: klinkt als een oud Shamanistisch ritueel dat ten noorden van de Gobi woestijn af en toe nog plaatsvindt om een misoogst af te wenden.

Het zijn slechts woorden en uitdrukkingen, maar ze kwamen wel opvallend veel langs. Sigmund Freud zou ons herlezing van zijn 'Totum und Tabu' van harte aanbevelen. Of zoals een psychotische pati├źnt mij ooit zei: 'er zit veel in een mens hoor'.

Met onbewuste groet

B.Logger

No comments: