Saturday, March 13, 2010

Bibliotheken sluiten? Dacht het niet, niet in Boston

Niet als het aan de bewoners van Boston, Massachusetts ligt. Want wat een bijval en protest tegen het onzalige plan om een aantal vestigingen in Boston te sluiten, lieten ze horen. Met velen kwamen ze af op een informatieavond.

Ze kwamen met creatieve oplossingen. "Sell a page from the 556-year-old Gutenberg Bible, one woman suggested. Charge a modest fee for library cards, said another, waving a $10 bill." De bibliotheek kampt met een tekort van een paar miljoen dollar en is volgens directie en bestuurders gedwongen om een aantal filialen te sluiten. De kaasschaaf helpt niet meer, er is geen andere manier om dit op te vangen. Hoe maak je echter de keus welke vestigingen te sluiten? Citaat: "The library’s president, Amy E. Ryan, outlined a broad range of criteria that will be used to target branches for potential closing, including computer usage, handicapped accessibility, proximity to other branches, and the story behind each location. No decisions have been made."

Het is niet gemakkelijk en te oordelen naar de reacties van het publiek maak je je hier niet geliefd mee. Terecht natuurlijk, want je kunt ook met evenveel recht beweren, dat in deze economisch gure tijden bibliotheken juist een extra taak hebben. En je ze juist nu niet moet sluiten.

"Donald Haber, who is active in the Jamaica Plain Branch Library, put a larger question to library administrators. “Is the underlying issue really about money’’ asked Haber, who fears that his branch is on the chopping block because it is not handicapped accessible. “Even if a miracle happened and you got your $3.6 million, would you still be looking to close branches?’’
Ook een relevante vraag natuurlijk, want is geld werkelijk de enige reden?

Duidelijk is dat deze hele operatie voor veel scheve gezichten gaat zorgen. En nu al voor veel boze klanten. Ook is duidelijk, dat ditzelfde probleem niet alleen in Boston speelt, er zijn meerdere steden, die financieel zwaar zitten. Die op andere manieren dit probleem te lijf gaan. Effinciencyslag volgt op efficiencyslag, en ook selfservice is een geliefde ricting om in te slaan.

Hoe dit alles ook zij, we moeten de klant niet uit het oog verliezen. Die is tenslotte koning, of zou dat moeten zijn. En hulde aan al die trouwe klanten in Boston die zo opkomen voor hun bibliotheek.

No comments: